Trade union organization

Первинна організація Профспілки авіабудівників України в Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем" (ПО ПАУ в ДАХК "Артем")  існує з березня 1917 року . На даний час вона об’єднує понад 2 тис. членів профспілки, які працюють у структурних підрозділах ДАХК "Артем", публічних та приватних акціонерних товариствах, що входять до складу Холдингової компанії, а також пенсіонерів-ветеранів Компанії, студентів.

Більше 100 років діяльності профспілки в ДАХК "Артем" були нерозривно пов’язані з непростим становленням сучасного підприємства. І весь час на захисті прав працівників підприємства стояв профспілковий комітет.

У 1991 році профспілкова організація ДАХК „Артем” увійшла до складу Профспілки авіабудівників України (ПАУ).IMG 4452

На ДАХК „Артем” членами профспілки є 62,4% працівників Компанії.

Профспілковий комітет, представляючи трудовий колектив, розробляє та укладає колективний договір з адміністрацією щодо захисту прав та гарантій працівників компанії, який охоплює всі питання праці, соціального захисту, побуту й відпочинку.

У структурі первинної організації ПАУ працюють постійні комісії:

 • організаційно-масова комісія;
 • комісія з правової роботи, економічних питань і заробітної плати;
 • комісія з охорони праці та контролю навколишнього середовища;
 • комісія по роботі з дітьми та благодійної діяльності;
 • комісія по роботі з молоддю;
 • житлово-побутова комісія;
 • культурно-масова комісія;
 • спортивно-масова комісія;
 • спільні з адміністрацією комісії соціального страхування та трудових спорів.

Для працівників підприємства при профспілковому комітеті функціонує художня бібліотека з книжковим фондом понад 40 тисяч примірників, яку відвідують за рік більш ніж 1400 працівників та членів їх сімей.

Основні завдання та принципи діяльності Первинної організації Профспілки авіабудівників України в ДАХК "Артем":

 • Первинна організація профспілки авіабудівників України в Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем" об’єднує членів профспілки, які працюють в структурних підрозділах Компанії, у ПАТ і ПрАТ, що входять до складу ДАХК "Артем", а також студентів, учнів, пенсіонерів з метою представництва та здійснення захисту їх професійних, трудових, економічних і соціальних прав та інтересів;
 • профспілкова організація ДАХК "Артем" на правах первинної входить до складу Професійної спілки авіабудівників України;
 • Первинна організація ПАУ в ДАХК "Артем" керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", іншими законодавчими актами, загальноприйнятими нормами і принципами міжнародного права, визнаними Україною, Статутом ПАУ.

Первинна організація ПАУ в ДАХК "Артем":

 • незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій і політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна;
 • будує відносини з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на підставі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів;
 • здійснює свою діяльність на підставі статутних принципів ПАУ.

Членські внески встановлені в розмірі1% заробітної плати і перераховуються безготівково на підставі заяви члена профспілки.

Профспілка авіабудівників України підтвердила свою репрезентативність у відповідності до закону України "Про соціальний діалог в Україні", входить до складу Федерації профспілок України, є членською організацією Міжнародної Євразійської Федерації профспілок металістів (МЄФМ), Глобального об’єднання профспілок «IndustriALL».

Профспілка авіабудівників України має свій сайт http://www.ukrprofavia.org.ua та газету "Авіабудівник України".

Дистанційний режим роботи ПО ПАУ в ДАХК «Артем» в період карантину.

На час карантину профспілковий комітет Компанії перейшов на дистанційний режим роботи.

Працівники підприємства, члени профспілки можуть звернутися до працівників апарату за допомогою мобільного зв’язку, електронної пошти та месенджерів.

Контактна інформація працівників апарату ПО ПАУ в ДАХК «Артем»:

Посада

ПІБ

Номер моб. телефону

Ел. пошта

Голова ПО

Олександр Кельїн

(050)310-86-11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заст. голови ПО

Сергій Чумак

(050)411-91-12

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Фахівець з профспілкової діяльності

Андрій Головатенко

(050)459-91-59

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Головний бухгалтер

Анна Стогній

(050)412-63-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Жваві дискусії щодо життя трудового колективу, профспілкової діяльності  обговорюються в профспілковій  групі  у Viber (присутні всі голови цехкомів та профактив), інформація до якої наводиться переважно апаратом первинної організації, профактивом Компанії та головою профкому Олександром Кельїним. За допомогою Viber також проводиться голосування президії профкому з нагальних питання соціально-економічного захисту  працівників та комісії соціального страхування Компанії з питань соціального страхування. Наради апарату профкому проводяться за допомогою додатку Zoom.

На час карантину матеріальна допомога членам профспілки сплачується шляхом перерахування на банківські (зарплатні) картки

Карантин дає нові виклики та стимулює до мобільності.