Звітність

ф.2 за 1 квартал 2018 р.

ф.3 за 1 квартал 2018 р.

ф.4 за 1 квартал 2018 р.
Баланс за 1 Півріччя 18р.
Звіт про власний капітал за 1 Півріччя 18 р.
Звіт про рух грошових коштів за 1 Півріччя 18р.
Звіт про фін.результати за 1 Півріччя 18 р.
ЗВІТ ЗА 2018 РІК
ЗВІТ ЗА 2018 РІК(завірено ЕЦП)