Випробування

Випробувальне виробництво

 

Види випробувань виробів згідно з акредитацією Держстандарту:

 • Випробування спеціальної та авіаційної техніки;
 • Зварювальна техніка та зварювальні матеріали;
 • Автотракторна техніка;
 • Медична техніка;
 • Електропобутова техніка та аналогічне обладнання;
 • Будівельні матеріали, вироби та конструкції;
 • Ручні електромеханічні машини, переносні станки, інструмент з ізольованими рукоятками;
 • Металообробне та деревообробне обладнання;
 • Машини електричні;
 • Гаки, канати, стропи, лази;
 • Машини сільськогосподарські;
 • Пристрої захисту від вібрації;
 • Пристрої захисту від радіовипромінювання.

Лабораторії та метрологічна служба

 

У складі компанії функціонують центральна заводська лабораторія та метрологічна служба, до складу яких входять 12 атестованих і ліцензованих лабораторій.

Перелік виконуваних робіт:

 • дослідження причин руйнування деталей;
 • рентген-контроль деталей і складальних одиниць;
 • металографічні дослідження матеріалів;
 • визначення якості термічної і хіміко-термічної обробки;
 • хімічний і спектральний аналіз чорних і кольорових матеріалів;
 • аналіз водню в титанових сплавах;
 • механічні випробування;
 • аналіз стічних вод і викидів в атмосферу;
 • повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • обслуговування контрольно-перевірочної апаратури;
 • метрологічна експертиза технічних завдань, конструкторської та технологічної документації;
 • метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
 • атестація випробувального обладнання.